30. huhti, 2020

Vapputervehdys Kangasalle sekä kaikille vasemmiston verkkosivun katsojille!

Vuoden 2020 vapun vaikeana aikana haluan korostaa talouden julkisen sektorin merkitystä. Talouspäättäjien on luettava englantilaisen taloustieteilijän John Maynard Keynesin teos Työllisyys, korko ja raha (1936). Julkistalouden leikkausten ja alasajon aika ei ole taloudellisessa laskusuhdanteessa.

Vietämme poikkeuksellista Vappua. Vuosikymmeniä Kangasalla on vietetty yhteistä työväen Vappua. Vappumarssia ja juhlaa Suoraman työväentalolla ei koronaviruksen poikkeusoloissa voi järjestää. Yhdistyksemme jäsenet ovat käyneet viemässä tervehdyksen vuoden 1918 punaisten muistomerkille.

Sanna Marinin punavihreä hallitus on talouslaman oloissa toistaiseksi onnistunut paremmin kuin Esko Ahon ja Iiro Viinasen hallitus 1991-93. Tuolloin tehdyt raa’at julkistalouden leikkaukset syvensivät lamaa ja lisäsivät inhimillisiä kärsimyksiä, joista ei vieläkään ole täysin toivuttu. Jotka elivät tuon ajan, eivät halua sitä takaisin. Monet kokevat kauhun tunteita, jos sama koalitio johtaisi nyt Suomea. Onneksi kokoomus on oppositiossa.

Koronavirus laukaisi taloustaantuman, jota on vuosikymmenen ajan istutettu Euroopan talouteen. Yhteisvaluutta euron matalien korkojen oloissa Etelä-Eurooppaan muodostui kuplatalous ongelmaluottoineen. Pääosallisia ovat saksalaiset ja ranskalaiset pankit. Ne ovat antaneet näihin maihin kestämättömiä luottoja. Yhteisvaluutta euron valuvikojen takia PIGS-maat (Portugal, Ireland, Greece, Spain) vaativat nyt velkojen yhteisvastuullisuutta, eli meidän pitäisi maksaa heidän velkansa. Kyse on pankkituesta. Koronasta kärsivien Italian ja Espanjan terveydenhuoltoon menisi murusia.

Suostuminen velkojen yhteisvastuullisuuteen pahentaa Suomen talousvaikeuksia. Se lisää valtionvelkaamme ja sitä kautta iskee kuntatalouteen, myös Kangasalle. Tämän hetken näkymän mukaan lama syö Kangasalan taloutta yli 10 miljoonan euron verran, mikä tarkoittaa sietämätöntä 3% veronkorotusta.

Julkistalouden tehtävä on laman oloissa pitää taloutta pystyssä. On huolehdittava, että valtion ja kuntien palvelut toimivat vaikeinakin aikoina. Se hyödyttää myös yksityistaloutta. Julkistalouden leikkaukset näkyvät välittömästi kauppojen kassoilla kulutuskysynnän laskuna, mikä syöksee myös yksityistaloutta syvempään lamaan. Tätä 1990-luvun virhettä ei saa toistaa.

Hyvät kuulijat! Suomi on aina selvinnyt vaikeina aikoina. Voitamme, koska kansallinen perintömme on vahva. J.V. Snellmanin ja Urho Kekkosen kansallisen edun käsite pitää palauttaa kunniaan.

Väinö Linnan Tuntemattomassa sotilaassa taisteltiin kuolemaa vastaan huumorin avulla. Tunnemme tarinat Karjalan männystä, Kuopion potkukelkkapataljoonasta sekä sutkautuksen: ”An mul ny ees yks suolanen silakka.”

Vuonna 1966 ilmestyi Irwin Goodmanin laulu Marcello Magaroni. Sanoitus on kuin tehty 2020 eurokriisin oloihin. Marcellolla on karttuva säästötalletustili, johon hän odottaa panoja löytämästään uudesta hyväuskoisten pohjoisesta maasta.

Marcello Magaroni, huipputaitaja tangon tarttuvan.
Marcello Magaroni, ja omistaja säästötilin karttuvan.
---
Marcello Magaroni löysi Pohjolasta maan uuden, mukavan.
Marcello Magaroni, ja laulu-uran lupaavan.
Se voitti kotiolon tukalan, sai nimen paljonpuhuvan.

Toivotan tangon tahdissa kaikille aurinkoista ja työväenhenkistä vappua!

Lisätietoa

Marcello Magaroni: Irwin Goodman 1966

Vapputervehdys Kangasalta. Youtube-video

Mitä olivat ”1990-luvun virheet” ja miksi ne tehtiin? Kansan Uutiset 10.4.2020

Valuvikojen & väärennösten euro.  Voima -lehti 1.10.2012

 

29. huhti, 2020

Arvon valtuutetut, viranhaltijat ja valtuuston kokousta seuraavat kaupunkilaiset.
Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman tärkeyttä on syytä korostaa. Se antaa suuntaviivat sivistyksen järjestämisestä Kangasalan laajan kaupungin alueella. Tämän tärkeyden takia on syytäkin käydä laajaa poliittista keskustelua suunnitelman sisällöstä. Haluamme kiittää viranhaltijoita valmistelutyöstään tämän tärkeän asian tiimoilta sekä Kangasalan aktiivisia asukkaita, jotka ovat ottaneet meihin valtuutettuihin yhteyttä, olemme saaneet teiltä kallisarvioista tietoa koskien yhteisöidenne keskiössä olevia päiväkoteja sekä kouluja. Keskustelu tästä suunnitelmasta tuntuu keskittyvän Vilpeilän koulun tulevaisuuteen. Nyt käsitteillä olevassa suunnitelmassa Vilpeilän koulua esitetään lakkautettavaksi jo 31.8.2020 alkaen. Tätä esitystä Kangasalan vasemmiston valtuustoryhmä ei hyväksy, sillä Vilpeilän koulun alasajo on ristiriidassa Kangasalan kaupunkistrategian kanssa.

Vilpeilän koulurakennus on iästään huolimatta hyvässä kunnossa. Kaupunkistrategiamme mukaan meidän on tehtävä päätöksiä joilla tarjoamme oppilaille turvalliset, terveelliset ja laadukkaat oppimisympäristöt. Kuten tiedämme, Sariolan koulussa on jo nyt paikoitellen ahdasta. Oppilaiden siirto Sariolaan ei välttämättä ole tämän strategisen tavoitteen mukainen päätös.

Aktiiviselle kyläyhteisölle on oman kylän koulu erittäin tärkeä. Maailmamme elää tällä hetkellä muutoksen keskellä, osa meistäkin on paikalla etänä ja iso osa väestöstä tekee tällä hetkellä etätyötä. Koronavirus saattaa luoda suuriakin muutoksia työskentelytapoihin. Sen takia on syytä pitää keskustelussa esillä myös kaukaisempien yhteisöjen palveluiden säilyttäminen. Jos järjestelmällisesti poistamme julkisia palveluita kyläyhteisöiltämme, samalla heikennämme huomattavasti niiden houkuttelevuutta.

Kyläkoulujen systemaattisella alasajolla ei kaupungin budjettiin tule suuria säästöjä. Ja hämmästelen sitä, että miksi kyläkouluihin liittyvät esitykset ovat lähtökohtaisesti negatiivisia? Puhutaan kyläkoulujen kustannuksista, mutta ei niiden positiivisista vaikutuksista. Hyötyjä on tietysti rahallisesti vaikea mitata, eikä niitä mielestäni edes tarvitse mitata. On myös syytä pohtia positiivisia vaikutuksia sille, jos me valtuutetut yhteen ääneen toteamme kyläkoulujen olevan meidän kaupungille tärkeitä ja tulemme tukemaan järjestelmällisesti kyläyhteisöijen tulevaisuutta seuraavien vuosien aikana. Sen sijaan, että joka vuosi keskustelemme jonkin kyläkoulun alasajosta.

Koulut ovat kyläyhteisöille äärimmäisen tärkeitä, ne sitovat asukkaita yhteen, kannustavat luoviin ratkaisuihin ja lisäksi pienemmissä yhteisöissä on helpompi käsitellä esimerkiksi koulukiusaamista. Toivoisin, että te arvon valtuutetut ja viranhaltijat pystyisitte näkemään myös numeroiden taakse ja tunnistamaan sen inhimillisen hyvyyden, jonka kyläkoulut mahdollistavat.

Vielä lopuksi on pakko nostaa kaupunkistrategian tavoite “mahdollisuuksien maaseutu” esiin. Mitä tuo tavoite konkreettisesti tarkoittaa, jos Kangasalan kaupungin kyläkoulut eivät ole osa tuota tavoitetta? Kuinka me valtuutetut voimme luoda mahdollisuuksia maaseuduille jos me tuhoamme kyläyhteisöidemme keskiössä olevat kyläkoulut yksi toisensa jälkeen?

Kannatan esitystä Vilpeilän kyläkoulun säilyttämisen puolesta.

IIKKA NIKKINEN (Vas.)

 

29. huhti, 2020

Hyvät kuulijat
Raideliikenteen kehittäminen on kannatettavaa. Suomi-rata –hankkeessa on kuitenkin kaksi vaihtoehtoa, joista toinen on kustannuksiltaan merkittävästi kalliimpi ja suoranaista rahan polttoa suhteessa saavutettavaan hyötyyn, ja päälle tulevat vielä huomattavat ympäristöhaitat. Kyse on kokonaan uudesta Tampereen ja Helsingin välisestä luotisuorasta radasta.

Osa hankkeeseen mukaan tulevista kunnista on vaatinut exit-sopimusta, jos tämä luotisuora vaihtoehto toteutuu.
Myös Kangasalan pitää jättäytyä pois tästä hankkeesta sekä taloudellisista että ekologisista syistä.

Kh:n päätösesityksessä jää epäselväksi mikä on Kangasalan kanta kokonaan uuteen rataan. Tulkitsen niin, että Kangasala jopa sitoutuu ostamaan mahdollisesti pois jäävien kuntien osuudet yhtiöstä, jos uusi linjaus toteutuu.

Tämä ei ole Kangasalan edun mukaista. Kustannukset nousevat merkittävästi ja saavutettava hyöty on mitätön. Yleistäen kyse on muutamasta jupista, joiden pitää läppäreineen päästä 20 minuuttia nopeammin Seutulan lentoasemalle. Hintalappu on 6 mrd euroa. Tulee kalliita minuutteja.

Päärata jo nykyisellään sallii 200 km nopeuden, mutta ruuhkien vuoksi se jää saavuttamatta. Lisäraiteet on ongelman ratkaisu. Junien nopeuden nostaminen 200 -> 300 km tunnissa nostaa merkittävästi kustannuksia, joten tuo 6 mrd arvio on alakanttiin.

Mikä on esittelijän ja kh:n kanta kokonaan uuteen ratalinjaan? Tampereen ja Lauri Lylyn kannan tiedämme, mutta Kangasalan kanta jää epäselväksi.


JORMA MÄNTYLÄ (Vas.)

 

6. huhti, 2020

KANGASALAN VASEMMISTO ARVOSTELEE KAUPUNGIN LOMAUTUKSIA JA PALKANMAKSUN KESKEYTTÄMISTÄ

Kangasalan Vasemmistoliitto ry:n mukaan Kangasalan suunnittelemat laajat työntekijöiden lomautukset ja palkanmaksun keskeyttäminen taloudellisen laskusuhdanteen oloissa vaikeuttavat ihmisten toimeentuloa, heikentävät kulutuskysyntää sekä siten pahentavat ja syventävät lamaa. Tilapäiset säästöt kostautuvat myöhemmin alenevina tuloina.

Leikkaukset tekevät korona-kriisistä toipumisen vaikeammaksi. Maan hallitus on vedonnut, etteivät kunnat ala irtisanoa tai lomauttaa. Kuntataloutta on tarkoitus helpottaa mm. yhteisöveron jako-osuuksien määräaikaisella nostamisella. Lähiaikoina annettavassa verojen maksulykkäystä koskevassa esityksessä kunnille kompensoitaisiin täysimääräisesti verojen maksulykkäyksestä johtuva siirtymä seuraaville vuosille. Kuntaliitto esittää myös aiempien hallituksien päätöksillä syntyneen valtionrahoituksen jälkeenjääneisyyden paikkaamista.

On tutkittava mahdollisuudet siirtyä toisiin työtehtäviin, kuten vanhusten hoivaan, laitosten ja koulujen kesähuoltoon, ruoanvalmistukseen, kuljetuksiin koululaisten koteihin ja vanhuksille ilman palkanmaksun keskeyttämistä, kuten Turku on tekemässä. Koulunkäynnin ohjaajia tarvitaan, kun lapset ovat etäopetuksessa. Tampereella siirretään sote-tehtäviin opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta työntekijöitä, joilla on vähintään lähihoitajan pätevyys. Henkilöstö, jolla ei ole järkevää tekemistä, voidaan laittaa vuosilomalle porrastetusti toukokuulle pariksi viikoksi kerrallaan, jotta lomautuksilta vältyttäisiin.

Hallituksen päätös selvästä rahasta kuntatalouden pelastuspaketiksi on tulossa huhtikuun alussa. Tässä tilanteessa Kangasalan kaupungin ei tule lomauttaa työntekijöitään, vaatii Kangasalan Vasemmisto.

6.4.2020

10. helmi, 2020

Arvon puheenjohtaja, viranhaltijat, valtuutetut ja muut läsnäolijat.

Kangasalan Vasemmistoliitto on tyytyväinen siihen, että aloitettamme ollaan hyväksymässä tässä kokouksessa. Jätimme aloitteen viime keväänä ja nyt vajaata vuotta myöhemmin on entistä selkeämpää, että aloite on ajankohtainen ja tärkeä kasvavalle kaupungillemme. Haluamme kiittää aloitteen allekirjoittaneita 28 valtuutettukollegaamme sekä aloitevastauksen eteen tehtyä työtä. Aloitevastauksen mukaisesti perustettavan työryhmän työn on määrä valmistua vielä tämän kevätkauden aikana, toukokuun loppuun mennessä.

Päihde- ja mielenterveysongelmat koskettavat meitä kaikkia jollain tavalla, joko henkilökohtaisesti tai sitten läheisen kautta. Valtuutettuina meillä on vastuu pitää huoli siitä, että Kangasalla saadaan palvelua ja apua juuri silloin kun sitä on tarve saada. Sekä siitä, että työntekijöille on kaikki edellytykset toimia tärkeän työnsä mukaisesti. Haluaisin muistuttaa siitä, että hoidon viivästyminen voi vaikeuttaa ja hidastuttaa paranemista – pahimmillaan se saattaa johtaa esimerkiksi työkyvyttömyyteen. On siis inhimillisesti sekä taloudellisesti perusteltavaa, että panostamme reippaasti päihde- ja mielenterveystyöhön.

Suomen huumausainepolitiikan tavoitteena on huumausaineiden käytön ja levittämisen ehkäiseminen siten, että niiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat terveydelliset, sosiaaliset ja yksilölliset haitat sekä taloudelliset kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Suomen huumausainestrategia on jo yli 20 vuotta vanha ja valtakunnallisesti olisikin syytä aloittaa sen uusiminen välittömästi. Kangasalla emme luonnollisesti tästä asiasta päätä, mutta me voimme toimia edelläkävijänä kaupunkina, jossa toteutetaan inhimillistä sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Kaupunkina, jossa asioita kuten ennaltaehkäisy sekä varhainen puuttuminen, käytetään konkreettisesti toiminnassa, sillä se on aidosti järkevää pitkällä aikavälillä. Nämä vaikutukset tosin eivät näy yhdessä yössä eivätkä välttämättä edes parin vuoden aikana. Se tulee vaatimaan pitkäjänteistä työtä ja siihen täytyy antaa aidosti mahdollisuus sekä tarvittavat resurssit. Taloudelliset panostukset tulevat varmasti maksamaan itsensä takaisin.

Työryhmällä on haastava työ edessään. Kaupungissamme on vuoden aikana tapahtunut huolestuttavia asioita. Kangasala on huonoimpien kuntien joukossa Pirkanmaalla niin alle 18-vuotiaiden kuin myös täysi-ikäisten huumetilastoissa. Me pystymme luomaan parempaan ja me teemme parempaa, eikö niin arvon valtuutetut? Toivon nyt nimitettävälle työryhmälle työrauhaa sekä mahdollisuuksia saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Nyt tarvitsemme konkreettisia toimia ja me tarvitsemme niitä pian.

Tässä lopussa haluan vielä kerran kiittää siitä, että tämä tärkeä aloite on hyväksytty ja saatetaan toimintaan pikaisesti. Toivottavasti jo esimerkiksi ennen kesätaukoa kuulemme työryhmän ehdotuksista ja linjauksista Kangasalan päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi.

Iikka Nikkinen (vas.)