Blogi

14. touko, 2019

Vaalit menivät, ja kuukauden viivytyksen jälkeen voikin taas lakkauttaa kouluja. Kaupunginhallitusta ja lautakuntia täydennettiin lopun kahden vuoden ajaksi. Kaupunginhallitus totesi yksimielisesti, että osakeyhtiö on uimahalliin sopiva hallintomuoto.

Kautialan koulun lakkautus Oriveden tien varressa jäi pöydälle eduskuntavaalien alla huhtikuun valtuustossa. Odotusten mukaisesti lakkautusesitys tuli uudelleen valtuustoon vaalien jälkeen. Valtuutettuja tervehti ennen kokouksen alkua Kautialan koulun vanhempainyhdistyksen mielenosoitus Kangasala-talon edessä.

Marko Törhönen (ps.) esitti koulun toiminnan jatkamista. Häntä kannatti Simo Arra (kesk.). Virkamiehet vastasivat, että Kautialan rakennus on vanhahko ja peruskorjaus tulee liian kalliiksi. Tony Lähde (vihr.) kertoi, että rakennus on melko uusi eikä siinä ole homeongelmia, vaan ne ovat liikuntasalissa, jonka remontti mahdollistaisi toiminnan jatkamisen vuoteen 2021. Nykyisellään kahden opettajan koulussa on 17 oppilasta. Ennusteen mukaan määrä olisi 21 vuonna 2021, minkä jälkeen ennuste on laskeva.

Lähteen esitystä kannatettiin, joten ensin äänestettiin muutosesityksistä. Yllättävin äänin 13-12 ja 26 tyhjää voitti Törhösen muutosesitys. Toisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen lakkautusesitys voitti äänin 32-18, tyhjiä 1. Kangasalan perinteiseen kokdem-sinipuna-akseliin eivät tehonneet Kautialan vanhempainyhdistyksen vetoomukset. Vihreät hajosivat äänestyksessä.

Luottamushenkilöpaikkojen vaalikauden puolivälitarkistus meni läpi muutoksitta. Muutamia varajäseniä vaihdettiin. Merkittävin muutos oli elinvoimalautakunnan kokoomusjäsenen Tuomas Bährendin vaihtuminen Jussi Haavistoon. Vasemmistoliitosta huomautettiin, että puolue on edelleen aliedustettuna kunnan hallinnossa.

Vuosi sitten Kangasalan uimahallin toimitusjohtajan erottaminen sai aikaan maakunnallisen hälyn yhtiön toiminnasta. Siksi Vasemmistoliiton ryhmä jätti valtuustoaloitteen, että uimahalliyhtiö purettaisiin ja palautettaisiin kunnan omaksi palveluksi. Se mahdollistaisi toiminnan läpinäkyvyyden ja veroverovarojen demokraattisen valvonnan. Uimahalli ei toimi vapailla markkinoilla, vaan sitä tuetaan merkittävin verovaroin.

Kaupunginhallituksen yksimielisesti hyväksymä vastaus oli odotetusti, että mitään ei tarvitse tehdä vaan kaikki jatkukoon ennallaan. Vasemmiston kommenttipuheessa arvosteltiin tylsämielistä vastausta.

Ilmoitusasioissa saatiin kuulla, että Kangasalan kaupungin infopiste on tulossa kokeiluluonteisesti Lentolan Prismaan entisen S-pankin tiloihin.

Jorma Mäntylä
Valtuutettu (vas.)

Lisätietoa:
Vasemmiston Jorma Mäntylän kommentti uimahalliyhtiön asiassa,

8. huhti, 2019

Kangasalan huhtikuun valtuusto lakkautti yhden koulun ja lykkäsi toista yli eduskuntavaalien. Lamminrahkaa kaavoitetaan autoliikenteen varaan ja kaupunki varautuu alijäämäiseen tilinpäätökseen. Peräti 27 valtuutettua allekirjoitti vasemmiston valtuustoaloitteen päihde- ja mielenterveystyöstä.

Valtuuston kokouksen aloitti hiljainen hetki edesmenneen valtuutetun Anja Aarnion (sd.) muistolle. Perussuomalaisten ryhmä oli järjestäytynyt uudelleen ja uusi ryhmänjohtaja on Jussi Jokilampi. Varapuheenjohtaja on nyt Jari Leino.

Lamminrahkan eteläosan asemakaavan kohdalla tiedustelin miksi 8000 asukkaan kaupunginosan suunnittelun alkaessa luvattiin ekologisuutta ja tehokasta joukkoliikennettä, mutta eteläosan kaavassa esitetään luopumista lähijunaliikenteestä. Kaksoisraiteisen junaradan varrella olevasta lähiöstä on tulossa autoliikenneriippuvainen eli lupaukset petetään. Elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala lupasi vastauksessaan, että lähijunaliikenteeseen voidaan ehkä palata. Kangasalan vihreitä lähijuna ei kiinnostanut puheenvuoron vertaa.

Kautialan ja Pohjan koulujen lakkauttamisten odotettiin herättävän vilkkaan keskustelun, mutta molemmat nuijittiin läpi nopeasti ja yllättävän vähin puheenvuoroin. Pekka Lahti (sd.) esitti Kautialan pöydällepanoa sekä valtuuston iltakoulua selvittämään olisiko kohtuullisen kuntoinen koulu remontoitavissa kapseloimalla vielä muutaman vuoden ajaksi. Häntä kannattivat Raimo Kouhia (sd.) sekä Torsti Tulenheimo (kok.). Keskustelussa kysyttiin onko todellinen tarkoitus lykätä epämiellyttävä asia yli eduskuntavaalien, sillä kukapa haluaa vaalien alla lakkauttaa kouluja? Vaalien jälkeen koulu voidaankin lakkauttaa. Hannu Karppila (kesk.) epäili, että kuukauden kuluttua tulee sama päätösesitys lakkauttamisesta. Äänin 37-14 Kautialan asia pantiin kuukaudeksi pöydälle.

Heikki Mäkelä (kesk.) totesi Kuhmalahden Pohjan koulun lakkauttamisen valmistelun ja kuulemisen olleen alusta alkaen puolueellista. Seurauksena oli joukkoliike uuden 1-6 luokan koulun puolesta Kuhmalahden keskustaan. Mari Orell (vihr.) katsoi sivistyslautakunnan tukeneen uutta kouluhankketta, ja hänen kanssaan oli samaa mieltä Saana Vahvelainen (kok.). Iikka Nikkinen (vas.) piti Pohjan koulun lakkauttamista kuntastrategian vastaisena ja esitti vähimmäisvaatimuksena uuden koulun rakentamista Kuhmalahden keskustaan. Muutoin lasten koulumatkat kunnan itäosista muodostuvat kohtuuttoman pitkiksi.

Päätösesitys meni läpi muutoksitta. Kuhmalahtelaiset jäävät odottamaan pidetäänkö lupaukset uudesta koulusta.

Kaksi valtuustoaloitetta jätettiin. Vasemmistoliiton aloitteen päihde- ja mielenterveystyöstä sekä Pilke-yksiköstä oli allekirjoittanut peräti 27 valtuutettua eli enemmistö, mikä on harvinaista valtuuston historiassa. Keskustan valtuustoaloitteen esitteli Simo Arra. Siinä esitettiin uusien yhteistyökumppaneiden etsimistä Saarenmaan teollisuusalueen rakentamiseen, koska Kangasalan voimavarat eivät yksin riitä kolmen suuren kaavahankkeen eli Lamminrahkan, Tarastenjärven sekä Saarenmaan toteuttamiseen.

Jorma Mäntylä
Valtuutettu (vas.)

Lisätietoa:

11. maalis, 2019

Eduskuntavaalien läheisyys räiskyi maaliskuun 2019 valtuustossa. Puolueet olivat tehtailleet peräti seitsemän valtuustoaloitetta hyvien asioitten puolesta. Kangasalan ja Sahalahden sekä Kuhmalahden kuntaliitossopimuksia katsottiin täpärässä äänestyksessä asiallisesti noudatetun.

Valtuustoa edelsi kyselytunti, jossa vastattiin kansanedustajaehdokas Jussi Haaviston (kok.) kysymykseen yritystonttien saatavuudesta Kangasalla. Kaupunginhallituksen vastauksessa todettiin, että kunnalla on tarjolla 83 rakentamatonta yritystonttia, joita voidaan tarvittaessa vielä jakaa pienemmäksi yritysten tarpeiden mukaan. Lisää on tulossa Lamminrahkaan sekä Tarastenjärvelle.

Valtuuston kokouksen pääasia oli kaupunginhallituksen vastaus kepun valtuustoaloitteeseen, jossa vaadittiin selvitystä Sahalahden ja Kuhmalahden kuntaliitossopimusten pitämisestä. Kuntaliitokset toteutettiin 2005 ja 2011. Ne kuumentavat tunteita edelleen. Kaupunginhallitus katsoi vastauksessaan, että sopimukset on pidetty ja asia on loppuun käsitelty. Simo Arra (kesk.) piti pitkän julistuspuheen, ettei sopimuksia ole pidetty. Itsenäisen Sahalahden aikana investoinnit olivat noin miljoona euroa vuodessa, mikä 12 vuoden aikana olisi ollut 6 miljoonaa enemmän kuin yhdistyneen kunnan aikana on toteutunut Sahalahdella. Heikki Mäkelä (kesk.) muistutti, että kuntaliitoksen ansiosta Kangasala sai Kuhmalahdelta 450 hehtaaria arvokasta metsäomaisuutta, mutta Kuhmalahti on ollut yhdistyneen kunnan leikkauskohde. Hän kannatti Arran esitystä asian palauttamisesta uuteen kaupunginhallituksen käsittelyyn epätyydyttävän vastauksen takia.

Kaupunginhallitus sai synninpäästön täpärästi äänin 27-23, yksi tyhjä. Kangasalan sinipuna-akselin rivit repeilivät äänestyksessä. Asian käsittelyä jatkettiin. Kepun valtuutetut lisäsivät tykitystä ja pitivät Kangasalaa epäluotettavana sopimuskumppanina. Vasemmistoliiton puheenvuorossa todettiin Kangasalan olevan jakautumassa lännen hyvinvoivaan nauhataajamaan ja Tampereen raja-alueeseen sekä toisaalta laajaan itäosaan, joka jää kehityksessä laitapuolen asemaan samaan tapaan kuin Itä- ja Pohjois-Suomea tyhjennetään valtakunnan mitassa.

Voihan eduskuntavaalit! Eipä liene Kangasalan valtuustossa nähty vastaavaa aloitesumaa kuin nyt. Puolueet olivat tehtailleet peräti seitsemän valtuustoaloitetta kaikkien mahdollisten hyvien asioitten puolesta. Kokoomus oli huolestunut köyhyydestä(!). Saana Vahvelaisen aloitteessa esitettiin kouluopetukseen Kangasalla lisättävän köyhyyden ymmärtämistä. Wellu Mäkinen (ps.) esitti kouluvalokuvausten kilpailuttamista hintojen laskemiseksi. Jari Markkinen (sd.) esitti vessapassia suolisto- ja virtsatiesairaille. Timo Keskinen (kd.) esitti perusopetuksen tuntimäärää lisättäväksi yhdellä tunnilla viikossa. Jari Hagqvist (kd.) halusi lisäresursseja vanhusten kotihoitoon. Hannu Karppila (kesk.) ehdotti Kirkkoharjun koulun purkamista ja uuden rakentamista tilalle keskustaan. Anne-Mari Thomassen (sd.) halusi Kangasalan käyttävän yhteiskunnallisia yrityksiä, jos ja kun se ulkoistaa palvelutuotantoaan.

Kaupunginjohtaja Oskari Auvisen tilannekatsauksessa saatiin kuulla verokertymän olevan yli kolme miljoonaa odotettua pienempi. Mitä tästä seuraa, selviää lähikuukausien luvuista samalla, kun alkaa vuoden 2020 talousarvion valmistelu.

JORMA MÄNTYLÄ
Valtuutettu (vas.)

Vasemmistonäkemys kuntaliitoksista

 

22. tammi, 2019

Kangasalan valtuusto aloitti vuoden 2019 hyväksyen 21.1. keskustaan huomattavan kaavamuutoksen. Virkamiesvaltaa lisättiin ja parkkitalolle myönnettiin 7,5 miljoonan lainan takaus.

Keskustan kaavamuutos Urheilutiellä nykyisen kunnanvirasto II:n ja keskusurheilukentän alueella kirvoitti vilkkaan keskustelun ja aiheutti lopulta äänestyksen. Alueelle ehdotetaan rakennettavaksi pien- ja kerrostaloja. Erityisesti urheiluväki oli suivaantunut keskusurheilukentän lakkauttamisesta. Jussi Jokilampi (ps.) ja Jari Haaparanta (sd.) muistuttivat, että keskusurheilukenttä on kesällä erinomainen pesäpallokenttä ja talvella seudun paras pikaluistelurata. Keskustan asukkaiden liikuntamahdollisuudet heikkenevät merkittävästi, jos keskusurheilukenttä hävitetään. Jokilampi esitti kaavamuutoksen palauttamista kaupunginhallituksen uuteen käsittelyyn.

Muistutin, että Urheilutien kaavamuutos on kahden vuoden sisällä jo kolmas suuri ja laajasti vaikuttava kaavamuutos keskustan alueella. Edelliset olivat uimahallin viereen rakennettava tornihotelli ja Keskon hypermarket Ellintiellä. Ei ole demokratian hengen mukaista, että alkuperäisiä kaavoja muutetaan lukuisien kaavamuutosten avulla. Tulos on jotain aivan muuta kuin kansalaiskuulemiset ja lausunnot huomioon ottanut alkuperäinen kaava on luvannut, ja kyse onkin eräänlaisesta kuntalaisten petkuttamisesta. Esitin siksi pontta, että kaupunginhallitus laatisi ohjeistuksen kaavamuutosten ehdoista ja kuinka paljon alkuperäistä kaavaa voidaan muuttaa.

Jussi Jokilammen esitystä kannatettiin ps-ryhmässä. Äänin 36-14 kaavamuutos hyväksyttiin. Puolesta äänesti kokdem+kd. Valtuuston puheenjohtaja Hanna Laine hylkäsi ponsiesitykseni, koska katsoi sen laajentavan liikaa alkuperäistä esitystä.

Hallintosääntöä muutettiin jo 13. kerran sitten vuoden 2012. ”Tarkoituksenmukaisuusperiaatteen” mukaisesti elinvoimalautakunnan nimi muutettiin elinympäristölautakunnaksi. Virkamiesvaltaa lisättiin poistamalla sivistyslautakunnalta päätösvalta rehtorien valinnasta. Jatkossa hyvinvointijohtaja päättää alaistensa viranhaltijoiden valinnasta. Kaupunginhallituksen esitys luottamushenkilöiden vallan luovuttamisesta virkamiehille oli yksimielinen. Kuinkahan paljon valtaa virkamiehet vielä kahmivat vaaleilla valituilta edustajilta, kun kukaan ei tässä kohdassa käyttänyt ainoatakaan poikkipuolista sanaa?

Tammivaltuuston taloudellisesti merkittävin päätös oli takauksen myöntäminen Kangasalan Parkki Oy:n 7,5 miljoonan euron lainalle Kangasalan Osuuspankista. Kaupungin kokonaan omistama parkkitalo rakennetaan uimahallin nykyiselle parkkialueelle ja sinne tulee 325 paikkaa. Kokonaiskustannukset ovat 8,2 miljoonaa. Valtuutetut, mm. Eija Eskola (vihr.) ihmettelivät mistä parkkitalo aikoo saada tuloja. Kysymys oli aiheellinen, sillä parkkitalon jokaisen paikan pitäisi tuottaa 1011 euroa vuodessa 25 vuoden ajan kokonaiskustannusten kattamiseksi. Parkkitalosta tulee kaupungille huomattava pysyvä menoerä. Vastausta tuotoista ei virkamiehiltä saatu. Siitä huolimatta takaus myönnettiin yksimielisesti, ja kuntakonsernin velka nousi 7,5 miljoonalla.

Ilmoitusasioissa kaupunginjohtaja Oskari Auvinen kertoi, että hyvät ajat ovat ohi. Verotulot ovat laskussa ja tilinpäätös osoittanee miljoonan tappiota.

Perussuomalaisten valtuutettu ja kansanedustajaehdokas Marko Törhönen kävi vielä lukemassa puolueen valtuustoaloitteen, että Kangasala hankkisi talven liukkaita varten kaikille yli 70-vuotiaille liukuesteet kengänpohjiin.

Jorma Mäntylä
Valtuutettu (vas.)

Lisätietoa: Ponsiesitys §3 Urheilutien kaavamuutos

11. joulu, 2018

Kangasalan vuoden viimeisen valtuuston esityslistalla 10.12. oli isoimpana asiana osakkeen ostaminen tamperelaisesta Tuomi Logistiikka Oy:stä. Kangasala antoi yhtiölle viideksi vuodeksi yksinoikeuden päättää lähes 4 miljoonan vuotuisista hankinnoista.

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri olivat viime keväänä tarjonneet Pirkanmaan kunnille osakkuutta Tuomi Logistiikka Oy:ssä. Yhtiö hoitaa laajasti kuntien hankintoja hoitotarvikkeista, apuvälineistä, erityisryhmien matkustus- ja kuljetuspalveluista, kiireettömistä ambulanssikuljetuksista sekä potilaskuljetuksista paari- ja invataksilla. Kangasalan osuus on ollut 3,7 m€.

Yhtiön toiminta on herättänyt tyytymättömyyttä mm. Sastamalassa, Valkeakoskella ja Nokialla. Osakkuustarjous oli ajoitettu puoli vuotta ennen kuin tiedetään toteutuuko sote eli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistaminen. Yhtiö pyrkii saamaan monopolin sote-hankinnoista viideksi vuodeksi vaikka sote ei toteutuisi. Tuomi Logistiikka Oy:n osakassopimus ja yhtiöjärjestys ovat suoranaista kiristystä. Tampereen naapurikunnilla ei ole yhtiön hallinnossa mitään vaikutusvaltaa. Sopimukseen kuuluu salassapitovelvollisuus, jota täydentää 100 000 euron sopimussakko. Tuomi Logistiikka Oy on veronmaksajien rahoittama täydellinen sisäpiiri ja hyvävelijärjestelmä. Valtuuston esittelijäkin totesi, että ”kaupunki harkitsee kuitenkin mahdollisuutta irtaantua tulevaisuudessa Tuomi Logistiikka Oy:stä”, mutta nyt kuitenkin ostetaan yksi osake.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti, että päätöksentekoa lykättäisiin kesäkuun valtuustoon, jolloin tiedetään varmasti miten sote—uudistuksen käy. Esitystä kannatti Tony Lähde (vihr.). Kriittisiä puheenvuoroja Tuomi Logistiikka Oy:stä käyttivät myös Hannu Karppila (kesk.), Miia Kinnari (PS) sekä Elina Rinne (vihr.). Anne-Mari Thomassen (sd) puolusti osakkuutta, koska hänen mukaansa iso yhtiö pystyy tekemään paremmin maakuntaa hyödyttäviä hankintoja kuin yksittäiset kunnat. Kaupunginhallituksen esitys yhden osakkeen ostamisesta ja sitoutumisesta yhtiöön hyväksyttiin äänin 40-7 (2 tyhjää). Muutosesitystä kannatti vasemmiston lisäksi pari vihreää ja perussuomalaista.

Demarien valtuustoaloite toisen asteen opiskelijoiden oppikirjojen ja muiden oppimisvälineiden kilpailuttamisesta oli saanut kaupunginhallituksen myönteisen vastauksen. Esitys siis toteutuu vuonna 2019. Vasemmistoliiton valtuustoaloitteeseen työttömyysturvan aktiivimallista Kangasalla kaupunginhallitus sen sijaan vastasi, että ”työvoimapoliittista toimintaa voidaan järjestää, mikäli se on asiakkaan palvelutarpeen mukaista toimintaa ja asiakas on motivoitunut lähtemään työllistämistoimenpiteisiin”. Siis voidaan, mikäli. Kangasalan työttömistä 43% ei ole täyttänyt aktiivisuusvelvoitetta. Kustannukset työllistää työtön 18 tuntia viikossa minimipalkalla olisi n. 370 €/henkilö eli se maksaisi kaupungille 110 000 € tarkastelujakson aikana. Tähän ei vastauksen mukaan ole riittävää tarvetta. Asiaan kuitenkin palataan tulevassa valtuuston iltakoulussa.


Jorma Mäntylä
Valtuutettu (vas.)